jade-masri-323340

Jaunieši tiek aicinati piedalīties projektā „Mēs esam jaunatne!”


Kā nodarbināt jauniešus brīvajā laikā? Kā uzlabot viņu motivāciju, vēlmi nodarboties ar sportu, ievērot veselīgu dzīvesveidu, radīt un sadarboties ar vienaudžiem? Rīgas Austrumu vidusskolas Skolēnu Pašpārvalde uzsāk projekta „Mēs esam jaunatne!” realizāciju, kurš paredzēts jauniešiem no 13 līdz 21 gada vecumam.


Latvijas nākotne nav iedomājama bez inteliģentiem, augsti morāli noturīgiem, veselīgiem, mērķtiecīgiem, aktīviem dzīves pozīcijās jauniešiem. Tādu jauniešu idejām un iniciatīvai var uzticēt veidot nākotni. Projekta realizācija dod iespēju apzināties savas stiprās puses.

Projekta mērķis ir nodrošināt kultūras aktivitātes kā saturīga laika pavadīšanas un radošuma attīstīšanas metodes.


Projekta aktivitātes norisināsies 10. novembrī no plkst. 16.00 līdz 20.00, Rīgas Austrumu vidusskolas telpās.


Aktivitāšu laikā būs iespēja izvērtēt nosacījumus veselīgas, drošas vides aktivitātēm, labvēlīgas psiholoģiskās atmosfēras savstarpējam radošumam, atbilstoši projekta idejas realizācijai. Tiks organizētas diskusijas par veselīga dzīvesveida aktualizēšanu jauniešiem un toleranci savstarpējās attiecībās, stresa pārveides stratēģijas pilnveidi, nestandarta situāciju pārvarēšanu. Notiks līderības iezīmju apzināšanās sevī. Līdera spēju aktualizēšana.

1509371549

Sadarbībā ar jauniešu organizācijām YoungLV, Jsma, Young Folks, tiks realizētas nodarbības:

  • Kas ir YoungLV?;
  • Kas ir ERASMUS plus?;
  • Teātra pulciņš ar Young Folks;
  • Kas ir Young Folks?.

Noslēgumā tiek organizēta kopīgā diskusija – Kas es esmu? un citas radošas aktivitātes. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks kultivēts jauniešu radošums, pavadot brīvo laiku, tiks aktualizēta aktīva un rezultatīva piedalīšanās dažādos konkursos, sacensībās un citās aktivitātēs, palielināsies motivācija sportot, pilnveidoties, paaugstināsies jauniešu psiholoģiskā un organizatoriskā kompetence, un prasme strādāt komandā, notiks grupu saliedēšana un stiprināšana.

Aktivitātes tiek organizētas projekta „Mēs esam jaunatne!” ietvaros, projektu finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.


Riga.lv