A 1981 portrait of The Ramones

Kultūras apakšgrupa – subkultūra

Iesākumā vēlētos precizēt, ko es saprotu ar diezgan plašas nozīmes vārdu „subkultūra”. Subkultūra ir kultūras apakšgrupa, kas veido atsevišķas grupas; grupas intereses  var krasi atšķirties no vispārpieņemtajām sabiedrības normām.  Piemēram, viena no subkultūrām ir metālisti, šīs subkultūras pārstāvjus vieno mūzikas gaume (pazīstamākās metāla mūzikas grupas ir Metallica, Korn u.c.), vērtības, ģērbšanās stils (brutāls, melns vai tumšos toņos), hobiji. Vecāka gājuma cilvēkiem augstāk minētā subgrupa, var radīt nesapratni, jaunu stereotipu un aizspriedumu rašanos. Normas ir vajadzīgas, taču normu robežu šķērsotāji rada jaunus izaicinājumus, nobīda esošos rāmjus vērtībās, kultūrā, sabiedrībā, politikā.

Runājot par subkultūru varenību, nevar nepieminēt, ka daudzas subkultūras ir radušās no ielām, tam labs piemērs ir graffiti māksla (ielu zīmējumi), kas ir dzīva arī šodien. Ar graffiti mākslinieki pauž savu nostāju par politikas jautājumiem, problēmām sabiedrībā (morāli, lojalitāti u.c.). Angļu graffiti mākslinieks Benksī (Banksy) savos ielas darbos spilgti attēlo politiskas problēmas, vai mieru ir jāizcīna ar karu, un miera zīme (piece) ir jāzīmē ar cilvēku asinīm.  Hiphops, kas radās ASV kā ielu kultūra,sākotnēji bija subkultūra, taču 21.gadsimtā kļuva patstāvīgs mūzikas stils, kas tiek atzīts par modernu.

Šodienas, tehnoloģiju apaugušajā, pasaulē rodas mūsdienu subkultūra, kas pavisam drīz var pārtapt par kultūru – kibernētika. Attīstoties internetam, kas Latvijas sabiedrībai plaši pieejams kļuva 1994.gadā, sāka veidoties cilvēku grupa, kas aktīvi darbojās interneta plašumos, hakeri. Šobrīd hakeri ir tik vareni, ka gan individuāli, gan apvienojoties lielākās grupās, var radīt milzīgu postu ekonomikai, drošībai, bet var arī uzlabot to.

Subkultūras palīdz virzīties uz priekšu, nestāvēt uz vietas. Taču cilvēkiem, kas vēl nav atbrīvjušies no aizspriedumumiem par neformālajām grupām, laiks atmest primitīvus stereotipus un aizspriedumus.