17.09.2014_nvo nams

Kur Rīgā var izmantot telpas bez maksas?


Jau kopš 2013. gada 25. septembra pašā Purvciema sirdī atvērts nams, kas pulcē visdažādākā vecuma, profesiju un tautību pārstāvjus. Kas tas par namu? Tas ir NVO (Nevalstisko organizāciju) nams, kas piedāvā resursus Rīgas organizācijām kapacitātes paaugstināšanai, informācijas apmaiņai, labās prakses un pieredzes apmaiņai, nozaru organizāciju sadarbības veidošanai, organizāciju aktīvistu apmācībai un jaunu organizāciju dalībnieku piesaistīšanai –  pilnīgi bez maksas.


Kā radās ideja?

Ideja par NVO nama nepieciešamību dzima vienā no lielajiem Rīgas iedzīvotāju forumiem, kurā izskanēja vajadzība pēc  vietas, kur darboties nevalstiskajam sektoram. Par šīs idejas autori jāmin arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Eiženija Aldermane, kura šo domu auklēja jau kopš 2010. gada. Izstrādājot un īstenojot projektus, liela daļa budžeta parasti tiek novirzīta telpu apmaksai, tāpēc ikviens atbalsts nevalstisko organizāciju darbībai ir ļoti būtisks.

Tika pārskatītas Rīgā neizmantotās ēkas, un izvēlēta bijusī Rīgas 100.skola, kas vairākus gadus bija slēgta. Par Rīgas pašvaldības budžeta līdzekļiem tika veikts telpu kosmētiskais remonts, kā arī nodrošināta primārā aprīkojuma un mēbeļu iegāde. Savukārt Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas paspārnē tika izveidots NVO atbalsta sektors, lai piepildītu namu ar saturu.

Foto: Nora Krevņeva

Kas atrodas NVO namā?

1. stāvā

 • Darba telpa (pieejama personām ar kustību traucējumiem);
 • Sanāksmju telpa (pieejama personām ar kustību traucējumiem);

2.stāvā

 • Datortelpa;
 • Atklātā biroja telpa;
 • Semināru telpa;
 • Konferenču telpa;
 • Diskusiju telpa;
 • Mēģinājumu telpa un palīgtelpa;
 • Mācību telpa;

4.stāvā

 • Zāle

1. un 2. Stāvā

 • Izstāžu rīkošanai – gaiteņi.

NVO namā katra telpa ir apmēbelēta citādāk – tur ir gan telpas, kas ir piemērotas apaļā galda diskusijām, gan darba grupām, gan mēģinājumiem, gan semināru apmācībām, ir arī lielā zāle koncertiem, konferencēm un citiem lieliem pasākumiem. Zālē  paredzētas 150 līdz 200 skatītāju vietas, savukārt sanāksmju telpās var darboties 10 līdz 50 lielas apmeklētāju grupas.

Foto: Nora Krevņeva

Kā tiek sniegta informācija par NVO nama aktivitātēm?

NVO nama darbinieki strādā pie datubāzes izveides, kurā apkopo visu nozīmīgo informāciju par biedrībām, izmantojot gan internetu, gan visus citus iespējamos resursus. Datubāzē iekļautās organizācija aktuālo informāciju par NVO nama aktualitātēm saņem pašas pirmās.

Tāpat tiek nodrošināta dalība publiskos pasākumos, iedzīvotāju forumos, veikta komunikācija sociālajos tīklos, īstenota aktīva sadarbība ar pašvaldības iestādēm, kas publicē aktuālo informāciju, veidotas reklāmas sabiedriskajā transportā un citur Rīgā.

Ir izveidotas “NVO nama ziņas”, ka ir virtuāls ikmēneša laikraksts, kas tiek izsūtīts visiem, kas ir izteikuši vēlmi saņemt aktuālo informāciju. Patlaban elektotronisko laikrakstu saņem apmēram 800 adresātu. Katrā ziņu lapā ir intervēts kāds organizācijas pārstāvis vai atspoguļots kāds svarīgs notikums. Piemēram, jaunākajās ziņās ir intervija par nevalstisko organizāciju pārstāvju iespējām iesaistīties Latvijas valsts simtgades svinību norisēs Rīgā.  Tāpat tiek publiskota informācija, ko organizācijas grib nodot viena otrai.

Kas izmanto NVO namu?

NVO namu izmanto ļoti dažādas organizācijas. Var teikt, ka NVO spektrs ir tikpat daudzveidīgs kā dzīve: vides, sociālās, profesionālās, kultūras un daudzu citu jomu un tautību pārstāvošās organizācijas ikdienā darbojas namā. Telpu noslodze, izņemot rīta stundas, ir ļoti liela. Nereti pat nākas organizācijām vēlamo datumu pārcelt, jo kāda cita organizācija telpas jau ir rezervējusi. Īpaši piepildītas ir piektdienas un sestdienas.

Organizācijas patlaban intensīvi organizē kopsapulces, kas ir saistītas ar pārskatiem, regulāri rīko seminārus, apmācības, dažādas klubu nodarbības, diezgan plaši izmanto telpas arī māksliniecisko kolektīvu mēģinājumiem.

NVO namā gandrīz katru vakaru var dzirdēt kora mēģinājumus! Nevalstisko organizāciju darbībā izpaužas rīdzinieku jaunrades darbs, savu interešu īstenošana un aizstāvība.

Ir organizācijas, kas NVO namā darbojas regulāri – biedrība “Jaunatnes kultūras un estētikas audzināšanas asociācija”, Latvijas Poļu savienības Kultūras klubs “Polonēze”, kultūras centrs “Rada”, Slāvu muzikālais teātris “Solo” un citas. Ir biedrības, kuras jau vasarā saplāno visu nākamo sezonu un iesniedz pieteikumus telpu rezervācijām veselam gadam.

Ko var darīt NVO namā?

 • Organizēt pasākumus – diskusijas, seminārus, konferences, apmācības, sapulces;
 • Organizēt kultūras aktivitātes – izstādes, koncertus, mēģinājumus;
 • Piedalīties NVO nama organizētajos pasākumos – izglītojošos semināros, tīklošanās iespējās.
Foto: Nora Krevņeva

Bez maksas!

Pats svarīgākais ir tas, ka NVO nams ir atvērts un labprāt sadarbojas un gaida šeit visas Rīgas nevalstiskās organizācijas. Visas telpas un aprīkojumu nodrošina Rīgas dome bez maksas.

Nākotnes plāni

 • Raugoties NVO nama darbības attīstībā, ir izskanējis aicinājums veidot vēl šādas – vismaz divas – NVO nama filiāles.
 • Tuvākajā nākotnē NVO nams gaida arī liftu. Tam jau ir atrasts finansējums un sākti darbi.
 • Tāpat tiek veikti darbi, lai nama priekšā ierīkotu sabiedriskā transporta pieturu un novirzītu maršrutu gar to.

Kopš NVO nama atklāšanas:NVO namu apmeklējuši vairāki nekā 47 tūkstoši cilvēku;

  • Notikuši NVO nama organizēti 104 informatīvi izglītojoši vai praktiski semināri – tos apmeklējuši vairāk nekā 410 dažādu NVO pārstāvji;
  • Notikuši 18 NVO tīklošanas pasākumi, tajos iesaistījušies 950 dalībnieki;
  • NVO namā savos un pašvaldības organizētos pasākumos piedalījušies vairāk nekā 500 organizācijas;
  • 140 dažādas NVO organizējušas 2920 pasākumus;
  • Organizētas 30 izstādes;
  • Ir notikušas vairākas publiskas diskusijas, kas translētas NVO TV – interneta tiešraidē;
  • Katru gadu tiek sniegtas vairāk nekā 700 konsultācijas.

Kā atrast NVO namu?

Rīga, Ieriķu iela 43A

Sociālajos tīklos:

 

Materiāls no https://www.riga.lv/lv/news/kur-riga-var-izmantot-telpas-bez-maksas?8921