1200053864573700d5f3fc24-68734661

Mācību semestris jau pusē, domā par nākotni laikus!


Laiks skrien vēja spārniem, vēlam labas sekmes turpmākajam mācību gadam! Arī skolēniem ir jāzina, ka 13. decembrī valdībā tika apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais noteikumu projekts par 2017./2018. mācību gada, semestra un skolēnu brīvlaiku laiku.


Nākamais mācību gads sāksies 2017. gada 1. septembrī, bet beigsies 2018. gada 31. maijā (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas – 14. jūnijā. Arī 12. klašu skolēniem mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads – 21. jūnijā. 9. un 12.klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2018.gada 31.maijā.

Mācību gada laikā ir noteikti šādi brīvlaiki:

Rudens brīvlaiks no 2017. gada 23. līdz 27. oktobrim;

Ziemas brīvlaiks no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim;

Pavasara brīvlaiks no 2018. gada 12. līdz 16. martam (1.-11. klasei), no 2018. gada 19. līdz 23. martam (12. klasei);

Vasaras brīvlaiks no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. augustam (1.-8. klasei un 10. līdz 11. klasei).