pexels-photo-545062

No “Semper Anticus” līdz “LGBT tev līdzās. Arī RSU”


Rīgas Stradiņa universitātē studenti labprāt iesaistās daudz un dažādos projektos, taču par tiem mēs reti varam dzirdēt, neskatoties uz informācijas plūsmas iespējām 21.gadsimtā. YOUNG.LV redakcija piedāvā Jums iepazīties ar RSU projektiem, kurus noteikti nedrīkst palaist garām.


Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studējošo pašpārvalde izdevusi trīs populārzinātniskā žurnāla “Semper Anticus” numurus, t.sk. ekvivalentu angļu valodā:

Avots

            RSU Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras studenti Matīss Galzons un Tālivaldis Kronbergs studiju kursā “Starpkultūru komunikācija” (docētājs profesors Deniss Hanovs) ar vairākām aktivitātēm īstenoja projektu “LGBT tev līdzās. Arī RSU” http://skalak.rsu.lv/lv/blogs/projekts-lgbt-tev-lidzas-ari-rsu.

            Citas projekta “LGBT tev līdzās. Arī RSU” aktivitātes:


Vai jūs bijāt dzirdējuši par šiem vērienīgajiem projektiem?