Latest Articles

Kultūras apakšgrupa – subkultūra

Kultūras apakšgrupa – subkultūra

Iesākumā vēlētos precizēt, ko es saprotu ar diezgan plašas nozīmes vārdu „subkultūra”. Subkultūra ir kultūras apakšgrupa, kas veido atsevišķas grupas;..