Latest Articles

Kiwie: māksla vs vandālisms

Kiwie: māksla vs vandālisms

1. PAR VANDĀLISMU UN MĀKSLU Lai atšķirtu vandālismu no mākslas, sākotnēji būtu jāsaprot, kas ir māksla. Māksla ir viss, kas..