PROJEKTS_TAUTIBU_DAZADIBA_TEV_LIDZAS

Projekts “Tautību dažādība. Tev līdzās”


Rīgas Stradiņa universitātes Studentu medija “Skaļāk!” raidījumā “Talants tev līdzās” tika īstenots projekts “Tautību dažādība. Tev līdzās”.


Pasaulei kļūstot arvien “tuvākai un mazākai” gan tiešā nozīmē (iespēja ceļot un izzināt sev tuvas tēmas klātienē), gan pārnestā nozīmē (komunikācijas līdzekļu piedāvātā informācijas pārbagātība “viena klikšķa attālumā”), varētu izdarīt secinājumu, ka gan tie, kas ceļo, gan tie, kas tikai “klikšķina”, ir kļuvuši informētāki, izpratnes bagātāki vai varbūt “tikai un vienīgi” labāki cilvēki, kas mazinājuši stereotipu procentuālo daudzumu sevī. Tomēr ne vienmēr darbojas loģika un ne vienmēr īstenojas tie pasaules attīstības plāni, kas paredz, ka pasaule kļūs par demokrātijas un tolerances mājvietu. Projekts “Tautību dažādība. Tev līdzās” ir mēģinājums paplašināt priekšstatu un domāšanas horizontu, kā arī kaut nedaudz uzlabot informētību par Latvijā dzīvojošajām tautībām. 

Projekta “Tautību dažādība. Tev līdzās” septiņas sarunas ar:

  • Valtu Ernštreitu https://www.youtube.com/watch?v=LKllScbg3-E, Līvõ Kultūr sidām/Lībiešu Kultūras centra dibinātāju un vadītāju, lībiešu valodas un kultūras portāla “Livones.Net” vadītāju, Latvijas dizaina suvenīru ražotāja “Nice Place” direktoru, valodnieku, tulku un lībieti;
  • Viktoriju Prituļaku https://www.youtube.com/watch?v=4x72D-AHyRk, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas studenti, tulkotāju no ukraiņu valodas, solisti un ukrainieti;
  • Roksanu Rudeviču https://www.youtube.com/watch?v=yncO_TMMbOg, Romu Kultūras centra/Romu—čigānu Vēstures un mākslas muzeja Valdes priekšsēdētāju, Starptautiskās Romu apvienības cilvēktiesību komisāri, romu folkloras ansambļa “Ame—roma” vokālisti un romi;
  • Jeļenu Grīsli https://www.youtube.com/watch?v=CGojkOr3FGo, Jelgavas Baltkrievu biedrības “Ļanok” priekšsēdētāju, Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti un baltkrievieti;
  • Rūtu Muktupāvelu https://www.youtube.com/watch?v=_fbKu35UMfU, Latvijas Kultūras akadēmijas rektori profesori un lietuvieti;
  • Veiko Spolīti https://www.youtube.com/watch?v=VWQhsj2D3cE, Latvijas Republikas 12.Saeimas deputātu, Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes studiju programmas “Starptautiskās attiecības un diplomātija” lektoru un igauni;
  • Iļju Ļenski https://www.youtube.com/watch?v=-t2P7BV-XOw, Latvijas Ebreju kopienas muzeja “Ebreji Latvijā” vadītāju un ebreju.

Pieteikšanās “Mittel— und Osteuropäisches Journalistenseminar 2018”

Līdz 2018.gada 27.jūlijam visi, kas nav vecāki par 40 gadiem un ir saistīti ar žurnālistiku/medijiem/satura radīšanu un saprot vācu valodu vismaz pamata līmenī, aicināti pieteikties “Mittel— und Osteuropäisches Journalistenseminar 2018” http://www.ssm-seminar.de. Tas notiks Leipcigā Vācijā no 3. līdz 14.septembrim. Ceļš, uzturēšanās un dalība tiek pilnībā apmaksāta.


          No Latvijas līdz šim jau piedalījušies — Aija Lulle [2001.gads], Baiba Lulle [2003.gads], Inta Lase [2004.gads], Ansis Bogustovs [2005.gads], Ģirts Vikmanis [2006.gads], Agnese Kārkliņa [2007.gads], Tālis Eipurs [2008.gads], Toms Ancītis [2014.gads], Tālivaldis Kronbergs [2015.gads], Viesturs Radovics [2016.gads] un Edīte Brikmane [2017.gads].