freestocks-org-72172

Sociālie tīkli skolā – bieds vai ieguvums?


Aptauja* liecina, ka 78% Latvijas jauniešu vismaz reizi dienā izmanto internetu skolā. Mazāk nekā puse no viņiem tiešsaisti izmanto mācībām, turpretī sociālos tīklus lieto vairāk nekā 80% aptaujāto. Strauji augošās digitalizācijas dēļ sociālo tīklu lietpratība mūsdienās ir tikpat būtiska, kā formālā izglītība,** tāpēc Samsung Skola nākotnei izveidojusi ieteikumus, kā lietderīgi izmantot sociālos medijus mācību procesa uzlabošanai.


Lietpratīga sociālo mediju izmantošana var uzlabot komunikācijas un saskarsmes prasmes, attīstīt radošumu, stiprināt kritisko domāšanu, kā arī palīdzēt apgūt obligāto mācību vielu interesantā un saistošā veidā.

1. Saziņas rīki – skolas jaunumu uzzināšanai

 

Kopīgā WhatsApp klases grupā var dalīties ar jaunāko informāciju par mājasdarbiem, diskutēt par apgūto jaunāko vielu, kā arī spriest par ārpusklases aktivitātēm un kopīgot klases ekskursiju piedzīvojumus. Tas ir ātrs un efektīvs veids, kā apzināt visus skolēnus, arī tos, kuri ir slimi un nespēj apmeklēt nodarbības.

roman-kraft-260082

2. Atraktīvāka mācību vielas apguve

 

Klasē aizsāktajām diskusijām par literatūras stundā izlasīto grāmatu nav jābeidzas līdz ar skolas zvanu. Tās var turpināt privātā Facebook grupā, kuras biedri ir gan skolotājs, gan skolnieki. Turklāt diskusiju var papildināt ar piemēriem – saitēm uz rakstiem, attēliem, audio vai video failiem.

mario-calvo-345

Photo by Mario Calvo on Unsplash

3. Iespēja attīstīt informācijas izvērtēšanas prasmi

 

Sociālie tīkli, piemēram, Facebook un Twitter, var noderēt kā rīks, lai stiprinātu jauno cilvēku spēju izvērtēt publiski pieejamo informāciju. Skolotāji var lūgt tajos atrast un analizēt piemērus, kas, palīdz atpazīt viltus ziņas. Pie tam vērtējot citu cilvēku tiešsaistes komunikācijas paradumus, skolēni izkopj arī savas saziņas prasmes. 

roman-kraft-260082

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

4. Tiešsaistes fotogalerijas radošuma veicināšanai

 

Viedtālrunis ar iebūvētu fotokameru ir izcils rīks, ko izmantot mācību procesā. Piemēram, kultūras vēstures stundā ir iespēja dodoties pilsētvidē, fotografēt dažādus arhitektūras elementus un paskatīties uz vēsturi ar “citām acīm”, kā arī pēcāk veidot Flickr galerijas vai, izmantojot tēmturi, fotogrāfijas kopīgot Instagram. Tāpat Instagram var veidot foto projektus un atdarināt slavenu mākslinieku gleznas, izmantojot dažādus attēlu apstrādes rīkus un filtrus. Pat ja visiem skolēniem nav piekļuve viedtālruņiem, uzdevumus var pildīt grupās.

Nereti skolēniem trūkst zināšanu, kā efektīvi izmantot sociālo mediju platformas. Viņi paļaujas uz intuīciju vai mācās no savas un vienaudžu pieredzes, kas ne vienmēr sniedz pareizākās atbildes. Turklāt sabiedrībā pieņemts runāt par sociālo mediju riskiem – atkarību, iebiedēšanu un seksuālu uzmākšanos, taču reti tiek runāts par veselīgiem interneta lietošanas paradumiem. Jaunieši nav jābiedē ar sociālo mediju negatīvajiem aspektiem, bet viņiem jāmāca, kā tos izmantot ikdienas dzīves atvieglošanai un zināšanu apguvei. Tāpēc iesakām skolotājiem nevis liegt sociālo mediju lietošanu skolā, bet integrēt tos mācību vidē,” saka Samsung Skola nākotnei programmas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

E.Tamelīte uzsver, ka skolotāji viennozīmīgi var izmantot sociālos medijus savā labā. “Tā ir vieta, kur pat visklusākie un kautrīgākie skolēni nebaidīsies izteikt savu viedokli. Tie var uzlabot sadarbību un veidot veselīgu konkurences garu klasē, interesantā un interaktīvā veidā apgūstot mācību vielu. Tie var arī palīdzēt veidot ciešāku saiti starp skolotājiem un skolēniem, kas savukārt pozitīvi ietekmē atmosfēru stundās un mācīšanās rezultātus”.